邱祖乘马车西行 繁體 | English | 联络我们 | 加入最爱 | 回到首页
搜寻:


长春真人西游记:附录

诏书

成吉思皇帝敕真人丘师,省所奏应诏而来者备悉,惟师道踰三子,德重多方。命臣奉厥玄纁,驰传访诸沧海。时与愿适,天不人违,两朝屡诏而弗行,单使一邀而肯起。谓朕天启,所以身归。不辞暴露于风霜,自愿跋踄于沙碛。书章来上,喜慰何言。军国之事,非朕所期。道德之心,诚云可尚。朕以彼酋不逊我伐用,张军旅试临。边陲底定,来从去背,寔力率之故。然久逸暂劳,冀心服而后已。于是,载扬威德,略驻车,徒重。念云轩,既发于蓬莱,鹤驭可遊于天竺。达磨东迈,元印法以传心。老氏西行,或化胡而成道。顾川途之虽阔,瞻几杖以非遥。爰荅来章,可明朕意。秋暑,师比平安好,指不多及。
圣旨
成吉思皇帝圣旨道与诸处官员,每丘神仙应有底修行,底院舍等,系逐日念诵经文告天,底人每与皇帝祝寿万万岁者,所据大小差发税赋都休教著者。据丘神仙底应系出家门人等,随处院舍都教免了差发税赋者。其外诈推出家、影占差发,底人每告到官司,治罪断按主者奉到。如此不得违错。须至给付照用者,

右付 神仙门下收执
照使所据神仙应系出家门人,精严住持院子,底人等并免差发税赋,准此。

癸未羊儿年三月御宝

宣差阿里鲜面奉
成吉思皇帝圣旨:丘神仙,奏知来底公事是也,㬠好。我前时已有圣旨文字与你,来教你天下应有底出家善人都管著者。好底歹底,丘神仙你就便理会,只你识者,奉到如此。

癸未年九月二十四日

宣差都元帅贾昌传奉
成吉思皇帝圣旨:丘神仙,你春月行程别来,至夏日。路上炎热艰难来,沿路好底铺马得骑来么,路里饮食广多不少来么,你到宣德州等处官员好觑你来么,下头百姓得来么,你身起心里好么。我这里常思量著神仙你,我不曾忘了你,你休忘了我者。

癸未年十一月十五日

请疏

燕京行尚书省石抹公
谨请
真人长春公住持天长观者
窃以必有至人而后可以启箇中机,必有仙阙而后可以待方外士。天长观者,人间紫府,主上福田。若非真神仙人,谁称此道场地。仰惟长春上人,识超群品,道悟长生。舌根有花,木香胸襟,无尘土气,寔人天之眼目,乃世俗之津梁。向也乘青牛而西迈,不惮朝天。今焉奉紫诏而南回,正当传道。幸无多让,早赐光临。谨疏

癸未年八月 日


宣抚使御史大夫王
敦请
真人师父住持燕京十方大天长观者窃以应变神龙,非蹄涔所能。止无心,野鹤亦何天不可飞。故蒙庄出遊,漆园增价。陈抟归隐,云台生光。不到若辈人,难了如此事。伏惟真人师父,气清而粹,道大而高。已书绛阙之名,暂被玉壶之谪。以千载为旦暮,以八极为门庭。振柱史之宗风,提全真之法印。昔也三朝之教主,今兹万乘之国师。几年应诏北行,本拟措安于海内。一旦回辕南迈,可能独善于山东。维太极之故宫,寔大燕之宏构。国家元辰之所在,远近取则之所先。必欲立接人之基,莫如宅首善之地,敢辄伸于管见,冀少驻于霓旌。万里云披,式副人天之望。四方风动,举闻道德之香。谨疏

癸未年八月 日


燕京尚书省石抹公
谨请
丘神仙久住天长观
窃以时止时行,虽圣人不凝滞于物,爰居爰处,而君子有恒久之心,于此两端,存乎大致。长春真人,重阳高弟,四海重名,为帝者之尊师,亦天下之教父。昔年应聘,还自万里,寻思于今日接人,久住十方天长观。上以祝皇王之圣寿,下以荐生灵之福田。顷因讥察于细人,非敢动摇于仙仗。不图大老,遂有遐心。况京师者,诸夏之本根,而远近取此乎法则。如或舍此而就彼,是谓下乔而入幽,辄敢坚留幸不易动。休休莫莫,无为深山穷谷之行。永永长长,而作太极琼华之主。谨疏

丙戌年八月 日

侍行门人
虚静先生赵道坚
冲虚大师宋道安
清和大师尹志平
虚寂大师孙志坚
清贫道人夏志诚
清虚大师宋德方
葆光大师王志明
冲虚大师于志可
崇道大师张志素
道真大师鞠志圆
通玄大师李志常
颐真大师郑志修
玄真大师张志远
悟真大师孟志稳
清真大师綦志清
保真大师何志清
通玄大师杨志静
冲和大师潘德冲

特旨蒙古四人从师护持
蒙古打 喝剌 八海
宣差 阿里鲜
宣差 便宜使 刘仲禄

© Copy right qiuchuji.org All rights reserved.